تاريخچه

تاریخچه شکل گیری انجمن راهنمایان

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان

 

تاریخچه شکل گیری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان

از سال ۸۳  روند تشکیل این انجمن شروع شد به این ترتیب که ابتدا به ساکن سازمان گردشگری و میراث فرهنگی تعدادی راهنمای کارت دار بین المللی مسلط بر حداقل یک زبان خارجی تربیت می کرد و از طرف دیگر هم از طرف کمیسیون زنان از طریق استانداری برای فارغ التحصیلان رشته جغرافیا یک سری کلاسهای راهنمای تور فارسی زبان گذاشته شد ولی متاسفانه به مدت شش سال طول کشید تا با پیگیری های متعدد کارتهای این راهنمایان صادر شود. از همان سال ۸۳ یک سری از خانمها از جمله خانم زهرا سفرگر مریم زاهدی  افسانه بصیری  فهیمه بهایی پور  فرشته رهبر  زهرا رضوی  خانمها آقایی زاده  سرابی و جهانی مراحلی را طی نمودند و کارهای نیروی انتظامی را انجام دادند ولی چون تعداد راهنمایان کارت دار زیر ۵۰ نفر بود بنابراین نتوانستند که از طریق اداره کار در پیگیری مراحل ثبت انجمن موفق باشند. لذا تلاش کردند تا از طریق استانداری یک NGO را به ثبت برسانند که باز مدتی به دنبال این راه بودند ولی موفقیتی حاصل نشد.

از سال ۱۳۸۷ باز گروهی دیگر از جمله خانم سفر گر  افسانه بصیری  آقای محمدعلی هدایتی و آقای حسن محیط ابراهیم سرایی به عنوان هیأت موسس انجمن صنفی فعالیتهای جدیدی را آغاز کردند ولی باز چون تعداد راهنمایان کارت دار زیر ۵۰ نفر بود از نظر اداره کار و اموراجتماعی ثبت این انجمن امکان پذیر نبود.

مجدداً در سال ۱۳۸۸ آقایان محمدرضا خوش چهره ، محمد علی هدایتی و حسن محیط ابراهیم سرایی – خانم ها افسانه بصیری – طاهره غفاری – زهرا سفرگر –مهروش کریمی به عنوان هیأت موسس انجمن صنفی فعالیت جدی تری را آغاز کردند که بالاخره به همت فراوان آقای محمدرضا خوش چهره ، خانم افسانه بصیری، خانم طاهره غفاری و به کمک آقای علیزاده معاون وقت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ با حضور نماینده کار و امور اجتماعی آقای قلی زاده انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان به طور رسمی به ثبت رسید.

در آن جلسه از طرف اداره کار و امور اجتماعی شرط رسمیت یافتن جلسه ، حاضر بودن حداقل ۵۰ راهنما اعلام شده بود و آن دسته از حاضرین در جلسه که دارای لوح یا کارت راهنمای تور بودند و همچنین کسانی هم که در آن زمان در کلاسهای ویژه ی این دوره شرکت کرده بودند و قرار بوده که در آینده ی نزدیک کارت بگیرند نیز می توانستند در رای گیری شرکت نمایند. خوشبختانه خیلی از آن افراد که درصدد گرفتن کارت بودند موفق شدند تا ظرف چند ماه کارت خود را بگیرندو الان راهنمای کارت دار حدود ۲۲۰ نفر می باشند.

در طی جلسه ای در تاریخ ۱۵ ۱۳۹۰ مرداد برگزار شد طی فرآیند رای گیری اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

   ۱-   آقای خسرو محمدیان                                    رئیس هیأت مدیره

۲-     آقای محمدرضا خوش چهره                        نائب رئیس

۳-     خانم مریم زاهدی                                       دبیر

۴-     خانم زهرا معظمی                                      خزانه دار

۵-     آقای دلشاد زاد                                          عضو اصلی هیأت مدیره

۶-   آقای تقی پور                                             عضو اصلی هیأت مدیره

۷-     خانم طاهره غفاری                                    عضو اصلی هیأت مدیره

۸_    خانم بهفرجمالی                                       عضو اصلی هیأت مدیره

۹ –    خانم عاطفه خارابیان                                 بازرس

۱۰-     خانم شکرگزار                                       بازرس

۱۱-   خانم کریمی                                               بازرس  

  ——————————————————————————————————————————-

در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ دور دوم انتخابات هیات مدیره برگزار شد و هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

 

۱- آقای حسن محیط ابراهیم سرایی                          رییس هیات مدیره

۲- خانم مریم رضاصفت                                              نایب رییس

۳- خانم مریم زاهدی خمیرانی                                    دبیر

۴- آقای رضوان جهانگیری                                           خزانه دار

۵- آقای جواد هادی زاده                                              عضو هیات مدیره   

۶- خانم طاهره غفاری                                                           =

۷- خانم رقیه حسن پور چابک                                                =

۸- خانم زهرا شکرگزار                                                  بازرس

۹- خانم بهفر جمالی                                                     بازرس

 ————————————————————————————————————————————-

در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۳  مجمع عمومی و انتخابات بازرس برگزار شد و همچنین آقای رضوان جهانگیری استعفا داده و آقای خسرو محمدیان جایگزین شدند و همچنین تغییر سمت ها در هیات مدیره به شرح زیر تغییر پیدا کرد:

  ۱- آقای جواد هادی زاده                                            رییس هیات مدیره

۲- خانم مریم زاهدی خمیرانی                                    نایب رییس

۳- خانم طاهره غفاری                                                 دبیر               

۴- خانم مریم رضاصفت                                               خزانه دار

۵- آقای حسن محیط ابراهیم سرایی                           عضو هیات مدیره                                                                    

۶- خانم رقیه حسن پور چابک                                                =

۷- آقای خسرو محمدیان                                                       =

۸- آقای مجتبی جماعتی                                                   بازرس

۹- آقای سیامک ارض پیما                                                 بازرس