ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام در این شبکه احتیاج به زمان زیادی ندارد. تنها کافیست اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید!

جزئیات حساب کاربری

پس از تکمیل ثبت نام برای ورود به سایت، تغییر مشخصات و همچنین انتخاب تصویر پروفایل می توانید از همین آدرس ایمیل و کلمه عبور استفاده کنید.

جزئیات مشخصات

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

نام و نام خانوادگی خود را با حروف فارسی وارد کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: فقط من تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

تنها سال تولد خود را وارد نمایید (این اطلاعات در سایت نشان داده نمی شود)

در این زمینه می تواند دیده می شود: فقط من تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

کد ملی خود را وارد نمایید (این اطلاعات در سایت نشان داده نمی شود)

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

شهر محل اقامت خود را وارد کنید

نوع تخصص گردشگری (اجباری)

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

نوع تخصص گردشگری خود را انخاب کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: همه کاربران تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

شماره کارت راهنما خود را وارد کنید (این اطلاعات تنها برای اعضای سایت نمایش داده می شود)

پاکسازی

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

راهنمای چه زبانی هستید (با نگه داشتن کلید کنترل می توانید چند مورد را انتخاب کنید)

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

در صورت آشنایی به سایر زبان ها نام آنها را وارد کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

آخرین مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی خود را وارد کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: فقط من تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

شماره تلفن خود را وارد کنید (این اطلاعات بصورت پیش فرض در سایت نشان داده نمی شود، در صورت تمایل می توانید آنرا نمایش دهید)

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

در صورت داشتن وبسایت شخصی می توانید آدرس وبسایت خود را وارد کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

دوره های تخصصی مرتبط با گردشگری را وارد کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

در صورت داشتن مهارتهای دیگر آنها را نیز می توانید وارد کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

تجربیات و سفر های انجام شده خود را وارد کنید

در این زمینه می تواند دیده می شود: هرکسی تغییر

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟
بستن

مکان ها و دفاتر خدمات مسافرتی را که با آنها همکاری داشته اید وارد کنید

سوال امنیتی