یادآوری (اخطاریه سوم)

یادآوری:

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان

به استناد بند ۴ ماده ۵ شرایط عضویت و بند ۱ ماده ۶ و نیز نص صریح ماده ۹ لطفا نسبت به واریز حق عضویت خود تا حداکثر تا پایان وقت اداری روز سی فروردین ماه ۹۵ اقدام نمایید . بدیهی است در صورت عدم واریز حق عضویت طبق ماده ۹ عضویت شما تعلیق و ادامه همکاری با شما عضو محترم منوط به حق وازیری میباشد . از حسن همکاری شما عضو و همکار محترم پیشاپیش متشکریم .
برای اطلاعات بیشتر جهت واریز به موقع حق عضویت با شماره های ۰۹۱۱۷۳۹۷۳۳۹ روزبه خلیق معینی خزانه دار انجمن و یا ۰۹۱۱۳۴۴۳۲۹۴ آقای ارض پیما رییس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تماس بگیرید .

سپاس