انتخاب هیات مدیره و بازرسین دوره سوم و مجمع عمومی

 انتخاب هیات مدیره و بازرسین دوره سوم و مجمع عمومی

مجمع عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان با حضور معاون گردشگری استان و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین با نظارت نماینده آن جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسین در تاریخ ۱دی ۱۳۹۴ صورت گرفت.

در این مجمع علاوه بر انتخاب هیئت مدیره و بازرسین، رئیس انجمن و همچنین بازرسین گزارش عملکرد خود را در این دوره به اعضای مجمع ارائه نمودند.

قسمت پایانی این نشست به اصلاح چند بند از اساسنامه انجمن اختصاص یافت که بر اساس رای مجمع بند ۵ و ۱۷ اساسنامه انجمن صنفی راهنمایان گردشگری اصلاح گردید.

 
پ.ن : اعضای انتخابی هیئت مدیره و بازرسین جدید بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

* اعضای هیئت مدیره:

 1. سیامک ارض پیما
 2. مهدیس اشجری
 3. مجتبی جماعتی
 4. محمود حارث
 5. روزبه خلیق معینی
 6. مهدیه فرزاد
 7. کمیل کیانی

اعضای علی البدل:

 1. عاطفه خارابیان
 2. خسرو محمدیان

*اعضای بازرسین:

 1. مریم پورسید
 2. صغری فدوی

عضو علی البدل:

 1. زینب رضائی

 انتخاب هیات مدیره و بازرسین دوره سوم و مجمع عمومی

 

 انتخاب هیات مدیره و بازرسین دوره سوم و مجمع عمومی

 

 انتخاب هیات مدیره و بازرسین دوره سوم و مجمع عمومی

 

انتخاب هیات مدیره و بازرسین دوره سوم و مجمع عمومی