نشست ماهانه انجمن صنفی گردشکری گیلان

برنامه نشست مرداد ماه انجمن صنفی راهنمایان استان گیلان با موضوع هماهنگی کنوانسیون ۲۰۱۷ و گزارش عملکرد انجمن صنفی راهنمایان استان گیلان

زمان سه شنبه ۵-۷ بعد از ظهر

مکان رستوران نارنجستان بلوار لاکان بعد از دانشگاه راهبرد شمال