نحوه عضویت

نحوه عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان

شرایط عضویت:
داشتن کارت راهنمایان گردشگری جهت عضویت در انجمن الزامی می باشد.

و مدارک لازم:
۱. اسکن و ارسال کارت راهنمایان گردشگری
۲. اسکن و ارسال کارت ملی
۳. اسکن و ارسال شناسنامه
۴. اسکن و ارسال عکس پرسنلی
۵. واریز حق عضویت و ارسال فیش واریزی

حق عضویت:

ورودیه برای هر عضو مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال می باشد که فقط برای یکبار دریافت می گردد.

حق عضویت سالیانه مبلغ سیصد هزار ریال می باشد.

به حساب شماره:

۰۱۰۹۷۷۲۳۶۴۰۰۳
بانک صادرات به نام انجمن راهنمایان

یا شماره شبا:

IR650190000000109772364003

لطفا مدارک فوق به همراه اسکن فیش واریزی را به آدرس زیر ایمیل فرمایید:

info@gtga.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه یا شرایط عضویت لطفا با ریاست انجمن جناب آقای محمود حارث یا خزانه دار انجمن سرکار خانم عاطفه خارابیان تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۱۱۳۶۸۶۰۹ حارث
۰۹۱۱۹۳۱۰۹۲۴ خارابیان